Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Biz hakda

logo

“Dongguan Mingxiu” elektron tehnologiýa kärhanasy

Akylly elektroniki önümler ulgamynda Teflon ultra inçe sim we kabel programmalary üçin iň oňat çözgüt üpjün ediji 2014-nji ýylda döredilip, Humen Dongguan şäherinde ýerleşýär.Kabel gözlegini we ösüşini, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän ultra inçe Teflon simlerini we kabellerini ussat öndüriji.Esasy işi şulary öz içine alýar: ultra-ýokary ýokary temperaturaly Teflon elektron simleri, Ultra inçe lukmançylyk endoskop kabelleri, XLPE halogen erkin radiasiýa elektron simleri, ýokary temperaturaly radio ýygylygy koaksial kabel we ş.m.

whailto

Model Mingxiu-nyň esasy önümi:

UL AWG Teflon sim:UL10064, UL1332, UL1330, UL1331, UL1333, UL10362.

XLPE Halogen mugt kabel:UL3266, UL3302, UL3767, UL3173, UL10368, UL3385, UL3386, UL3398, UL3165, UL3289, UL3321, UL3469.

Koaksial kabel:UL10005, RG178, RG179, RG316, RF0.64, RF0.81, RF1.13.

Köp ýadroly kabel:Endoskop kabeli, lukmançylyk sim, robot kabeli, ultrases kabeli.

UL AW (2)
UL AW (5)

2010-njy ýyldan başlap, isleýän toparymyz UL AWG Teflon simine, XLPE kabeline, silikon kabeline we Medisina kabeline ünsi jemleýär, bu ugurda hünärmen hökmünde Mingxiu lukmançylyk aragatnaşyk siminden, takyk enjamlar aragatnaşygynyň siminden LCD ekranlara, noutbuklara, öýe çenli köp işleýär enjamlar, awtoulag simleri, aragatnaşyk önümleri sim, enjamlar we desgalar simleri.Mingxiu, Hytaýyň günorta-gündogaryndaky ultra inçe UL AWG Teflon simini we XLPE halogen erkin kabel öndürijisidir.2016-njy ýyldan bäri aýda 7 million metrden gowrak önüm öndürýäris.

Haryt amaly

Sim simleri, lukmançylyk aragatnaşyk simleri, LCD ekranlara takyk enjamlar aragatnaşygynyň simleri, noutbuklar, öý enjamlary, awtoulag simleri, aragatnaşyk önümleri simleri, enjamlar we desgalar simleri.

UL AW (1)
UL AW (3)

Ualyllyk dolanyşyk

2014-2015: 3 million CNY

2015-2016: 5 million CNY

2016-2017: 7 million CNY

2017-2018: 17 million CNY

2018-2019: 24 million CNY (Çykyş: 300 million metr)

2019-2020: 41 million CNY (Çykyş: 550 million metr)

2020-2021: 55 million CNY (Çykyş: 750 million metr)

laboratory

Ualyllyk dolanyşyk

1. Kärhananyň paýdarlar ulgamy reformasy we esasy ýolbaşçy topary döretmek

2. Sim senagaty E492150 üçin ABŞ UL şahadatnamasyna ýüz tutuň

3. 10 patent aldy we milli ýokary tehnologiýaly kärhana boldy

4. “Apple”, “Lenovo”, “Xiaomi” -niň üçünji üpjünçisi boluň ...

5. 6 sany ultra-nepis Teflon ekstruziýa önümçilik liniýasyny gurup, Günorta Hytaýda ultra-nepis Teflon pudagynda iň ýokary önüm we iň ýokary bazar paýy bolan kärhana öwrüldi.

UL AW (4)

Kompaniýanyň medeniýeti:

Gaty tertipli, işgärlere ideg edýän we müşderiler üçin gymmatlyk döredýän kompaniýa.

Kompaniýanyň filosofiýasy:

Müşderiler üçin baha dörediň, hyzmatdaşlar bilen bilelikde ösüş.

Biziň artykmaçlygymyz

Ösen önümçilik tehnologiýasy

Esasy çig mallary Germaniýadan we ABŞ-dan import ediň

Bölekleriň hilini barlamak boýunça 100% bölek

Toparymyz hemişe 100% önüm barlagyna ýüz tutýar.