Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner

Temokary temperaturaly sim, FEP izolýasiýa edilen sim stili UL10064 Çeňňek sim

Gysga düşündiriş:

Enjamlaryň ýa-da elektron enjamlaryň içki simleri.


 • Bahalandyrylan naprýa: eniýe:30V
 • Bahalandyrylan temperatura:105 dereje
 • Standart:UL758, UL1581, CSA C22.2 NO.210
 • Dirijor:Leeke we gysylan mis
 • Zolýasiýa:FEP, PFA, ETFE
 • Ameangynyň öçüriji reýtingi:Ameangyna garşylyk VW-1 ýa-da FT1
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  1
  BIAN27253(1)

  Aýratynlyk

  UL10064 kompaniýamyzyň esasy önümlerinden biri, UL10064 izolýasiýasy, FEP, PFA, ETFE izolýasiýasy ýaly Teflon materialy, käbir kompaniýalar oňa FEP izolýasiýa sim, PFA izolýasiýa sim, ETFE izolýasiýa simini hem atlandyrýarlar;Gaýtadan ýasalan misi geçiriji hökmünde ulanyp, has gowy elektrik geçirijiligini almaga mümkinçilik berýär;we Teflon izolýasiýa materialyny ulanmak bilen, ýokary temperaturaly sim we daşky gurşawa arassa kabel.UL10064, LVDS kabeli, elektron sim simleri, awtoulag esasy simli awtoulag elektrik simleri ýaly elektron çeňňek sim hökmünde giňden ulanylýar.

  Hookup sim aýratynlyklary

  Izolýasiýa materialy ajaýyp mehaniki we elektrik häsiýetleri, şeýle hem gowy himiki garşylygy bolan ETFE.

  Enjam simleriniň materialy UL 758

  Şeýle inçe izolýasiýa gatlagy bilen, bu birikdirilen sim, JST 0.8mm pitch IDC görnüşli birleşdirijilere ýapmak üçin amatlydyr.

  Etileniň we tetrafluoretileniň kopolimeri bolan ETFE, ýokary temperatura rezinidir.ETFE ýokary mehaniki häsiýetleri, ajaýyp himiki garşylygy, ýokary temperaturanyň 500 F (260C) eriş nokadyny we ýygylyklaryň we temperaturanyň üýtgemegi bilen üýtgemeýän 2,6 dielektrik hemişelik hödürleýär.

  Isleg boýunça dürli reňkler bar

  Sargyt salgylanmasy

  Elýeterli reňkler: 0-gara, 1-goňur, 2-gyzyl, 3-mämişi, 4-sary, 5-ýaşyl, 6-gök, 7-gyrmyzy, 8-çal, 9-ak, 5/4 - ýaşyl W / Sary
  Zolak: Isleg boýunça uzyn we parallel zolaklar bar
  Eltip bermek: Derrew ibermek üçin elýeterli ähli ätiýaçlyk önümler, ätiýaçlandyrylmadyk önümler üçin 8 hepdelik öňdebaryjy wagt
  Paket: Talaplarda saklanýar, isleg boýunça barrel paket
  Simleri gaýtadan işlemek: Kesmek, zolak we gaplamak bar

  BIAN27221
  3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň