Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

Köp ýadroly lukmançylyk simleri

  • Multi-core medical wire

    Köp ýadroly lukmançylyk simleri

    Müşderiniň talaplaryna laýyklykda köp ýadroly lukmançylyk kabeli öndürýäris, 2 ýadro, 3 ýadro, 4 ýadro, 5 ýadro, 6 ýadro we ş.m. ýasap bilýäris, bu ugurda 20 ýyl bäri işleýäris.

    Biziň bilen habarlaşyň we talaplaryňyzy bize iberiň.

    Lukmançylyk arzalary üçin kabeller ygtybarly we tygşytly bolmaly.Dürli ugurlarda ulanylýar we iň ýokary talaplara laýyk gelmelidir.Robot kabelleri, silikon kabelleri, arassalanan kabeller ýa-da burulýan kabeller ýaly önümlerimiziň köpüsi bu şertlere laýyk gelýär.Laboratoriýada, operasiýa otagynda ýa-da gözegçilikde, lukmançylyk kabellerimiz bu programmalar üçin amatly.