Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner

Önümler

 • UL 3173 Cross-Linked Polyethylene Hook-Up Wire

  UL 3173 biri-birine bagly polietilen çeňňek sim

  Önümiň beýany UL 3173 sim, kommutator ýa-da SIS sim hökmünde ulanmak üçin amatly simdir.Adatça yşyklandyryş enjamlarynda, motor we rulon gurşunlarynda, transformatorlarda, dolandyryş panellerinde, harby enjamlarda, senagat gözegçiliginde, kompýuterlerde, has ýokary temperatura talaplary bolan elektron enjamlarynda sim ulanylýar.we enjam simleri.UL3173 sim, bir geçirijiden we XLPE izolýasiýasy bilen izolirlenen gaplanan gaplanan misden öndürilýär.Bu gurluşyk unifo ...
 • UL3321 Electronic Hook Up Wire , Cross-linked Polyethylene (XLPE) Wire Internal wiring of electronic equipment

  UL3321 Elektron çeňňek sim, biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim Elektron enjamlaryň içerki simleri

  Önümiň beýany UL 3321 simiň ajaýyp mehaniki we elektrik aýratynlyklary bar.Bu sim deňsiz-taýsyz ýylylyk durnuklylygy, berkligi we aşgazana garşylygy bilen tanalýar.Allhli magnit simleri we laklaryň köpüsi bilen gabat gelýär.Onuň şöhlelenýän biri-birine bagly izolýasiýasy, lehim temperaturasynda eremez ýa-da akmaz.UL 3321 sim köplenç enjamlarda, transformatorlarda, hereketlendirijilerde, balastlarda, yşyklandyryşda, elektrik ýyladyşda we nahar bişirmekde ulanylýar.Bu simde ajaýyp re ...
 • UL3385 Electronic Hook Up Wire , Cross-linked Polyethylene (XLPE) Wire

  UL3385 Elektron çeňňek sim, biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim

  Aýratynlyklary 1.Fiziki ýerine ýetiriş a.Ajaýyp mehaniki häsiýetler b.Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy c.Pes temperatura ýumşak gowy öndürijilik d.Gowy ýangynyň yza galmagy e.himiki serişdelere garşy ýokary f.Himiýanyň durnuklylygy gowy 2. Elektrik aýratynlyklary a.Elektrik izolýasiýasy gowy b.Dielektrik häsiýetleri gowy 3.Gaýtadan işlemek aýratynlyklary a.Gyzgyn ekstruziýa gaýtadan işlemek b.Bükülen jübüt we köp ýadroly c.UL standart dizaýnyna görä 4. Daşky gurşawy goramak a.pes s ...
 • Tinned Copper Wire FEP AF200 Teflon high temperature Wire

  Gaplanan mis sim FEP AF200 Teflon ýokary temperaturaly sim

  Önümiň beýany HARAKTERISTIK Gaýnadylan mis sim FEP AF200 Teflon ýokary temperaturaly sim, 300V we ondan ýokary temperatura şertlerinde elektrik enjamlaryny we gural liniýalaryny birikdirmek üçin amatlydyr.Aerokosmos, goranmak ylmy we tehnologiýa metallurgiýa himiýasy, elektrik arassalamak, gämi ýollary we beýleki ýokary tehnologiýaly meýdanlar we ulag öndürmek, wideo enjamlary, yşyklandyryş enjamlary, çörek bişirilýän otag guradyjy tunel.Gaýnadylan mis sim FEP AF200 Teflon ýokary temperatura ...
 • High Temperature Wire , FEP Insulated Wire Style UL1330 Hook-up Wire

  Temokary temperaturaly sim, FEP izolirlenen sim stili UL1330 çeňňek sim

  Simli aýratynlyklary izolýasiýa materialy ETFE bolup, ajaýyp mehaniki we elektrik aýratynlyklary, şeýle hem gowy himiki garşylygy bar.Enjam simleriniň materialy UL 758 Şeýle inçe izolýasiýa gatlagy bilen, bu tokly sim, JST 0.8mm pitch IDC görnüşli birleşdirijiler ETFE-ni ýapmak üçin amatly, etileniň we tetrafluoretileniň kopolimeri.ETFE ýokary mehaniki häsiýetleri, ajaýyp himiki garşylygy, ýokary temperatura ereýän nokady hödürleýär ...
 • High Temperature Wire, FEP Insulated Wire Style UL1332 Hook-up Wire

  Temokary temperaturaly sim, FEP izolýasiýa edilen sim stili UL1332 Çeňňek sim

  Önümiň beýany Simli simleri izolýasiýa materialy ETFE bolup, ajaýyp mehaniki we elektrik aýratynlyklary, şeýle hem himiki garşylygy gowy.Enjam simleriniň materialy UL 758 Şeýle inçe izolýasiýa gatlagy bilen, bu tokly sim, JST 0.8mm pitch IDC görnüşli birleşdirijiler ETFE-ni ýapmak üçin amatly, etileniň we tetrafluoretileniň kopolimeri.ETFE ýokary mehaniki häsiýetleri, ajaýyp himiki garşylygy, ýokary temperaturany hödürleýär ...
 • High Temperature Wire, FEP Insulated Wire Style UL1371 Hook-up Wire

  Temokary temperaturaly sim, FEP izolýasiýa edilen sim stili UL1371 Çeňňek sim

  Önümiň beýany Sargyt salgylanma reňkleri bar: 0-gara, 1-goňur, 2-gyzyl, 3-mämişi, 4-sary, 5-ýaşyl, 6-gök, 7-gyrmyzy, 8-çal, 9-ak, 5/4 Green Greenaşyl W / Sary zolak: Isleg boýunça eltip bolýan uzyn we parallel zolaklar: Derrew ibermek üçin elýeterli ähli ätiýaçlyk önümler, ätiýaçlandyrylmadyk önümler paketiniň 8 hepdelik öňdebaryjy wagty: Talaplarda saklanýar, Isleg simleri gaýtadan işlemek üçin barrel paket: kesmek, zolak , we gaplamak üçin elýeterli spesifikasiýa
 • High Temperature Wire , FEP Insulated Wire Style UL10064 Hook-up Wire

  Temokary temperaturaly sim, FEP izolýasiýa edilen sim stili UL10064 Çeňňek sim

  Enjamlaryň ýa-da elektron enjamlaryň içki simleri.

 • High Temperature Wire, PFA Insulated Wire Style UL10362 Hook-up Wire

  Temokary temperaturaly sim, PFA izolýasiýa edilen sim stili UL10362 Çeňňek sim

  Enjamlaryň ýa-da elektron enjamlaryň içki simleri.

 • High Temperature Wire, PFA Insulated Wire Style UL10503 Hook-up Wire

  Temokary temperaturaly sim, PFA izolýasiýa edilen sim stili UL10503 Çeňňek sim

  Enjamlaryň ýa-da elektron enjamlaryň içki simleri.

 • UL3266 Electronic Hook Up Wire, Cross-linked Polyethylene (XLPE) Wire

  UL3266 Elektron çeňňek sim, biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim

  Elektron enjamlaryň içki simleri.

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 300V

  Bahalandyrylan temperatura: 125 dereje

  Standart: UL758, UL1581, CSA C22.2 NO.210

  Geçiriji: 32-16AWG ýeke we dykylan gaplanan mis

  Zolýasiýa: XLPE

  Ameangyny öçüriji reýting: ameangyna garşylyk VW-1 ýa-da FT1

  Gaty ýa-da gysylan, gaplanan ýa-da ýalaňaç mis geçiriji 32 ~ 10AWG
  FR-XLPE izolýasiýasy, ROHS daşky gurşaw standartyna laýyk gelýär
  UL Gorizontal we CSA FT2 ýalyn synagyndan geçýär
  Aňsat kesilmegini we kesilmegini üpjün etmek üçin birmeňzeş izolýasiýa galyňlygy
  Umumy maksat üçin enjamyň içerki simleri

 • Electronic Hook Up Wire , Cross-linked Polyethylene (XLPE)  Wire Style UL3271 Hook-up Wire

  Elektron çeňňek sim, biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim stili UL3271 Çeňňek sim

  Elektron enjamlaryň içki simleri.

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 600V
  Bahalandyrylan temperatura: 125 dereje
  Standart: UL758, UL1581, CSA C22.2 NO.210
  Geçiriji: 26-10AWG ýeke we gysylan gaplanan mis
  Zolýasiýa: XLPE
  Ameangyny öçüriji reýting: ameangyna garşylyk VW-1 ýa-da FT1

  Gaty ýa-da gysylan, gaplanan ýa-da ýalaňaç mis geçiriji 32 ~ 10AWG
  XLPE izolýasiýasy, ROHS daşky gurşaw standartyna laýyk geliň
  UL Gorizontal we CSA FT2 ýalyn synagyndan geçýär
  Aňsat kesilmegini we kesilmegini üpjün etmek üçin birmeňzeş izolýasiýa galyňlygy
  Umumy maksat üçin enjamyň içerki simleri

123Indiki>>> Sahypa 1/3