Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

UL3266 Elektron çeňňek sim, biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim

Gysga düşündiriş:

Elektron enjamlaryň içki simleri.

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 300V

Bahalandyrylan temperatura: 125 dereje

Standart: UL758, UL1581, CSA C22.2 NO.210

Geçiriji: 32-16AWG ýeke we dykylan gaplanan mis

Zolýasiýa: XLPE

Ameangyny öçüriji reýting: ameangyna garşylyk VW-1 ýa-da FT1

Gaty ýa-da gysylan, gaplanan ýa-da ýalaňaç mis geçiriji 32 ~ 10AWG
FR-XLPE izolýasiýasy, ROHS daşky gurşaw standartyna laýyk gelýär
UL Gorizontal we CSA FT2 ýalyn synagyndan geçýär
Aňsat kesilmegini we kesilmegini üpjün etmek üçin birmeňzeş izolýasiýa galyňlygy
Umumy maksat üçin enjamyň içerki simleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

UL 3266 sim, XLPE izolýasiýa edilen sim, ýumşak dykylan, gaty ýa-da gysylan, gaplanan mis geçirijisinden öndürilýär.Bu gurluşyk birmeňzeş, çeýe, konsentrik, ýokary hilli gurluşyga mümkinçilik berýär.UL 3266 sim, yşyklandyryş enjamlary, motor we rulon gurşunlary, transformatorlar, dolandyryş panelleri, harby enjamlar, senagat gözegçiligi, kompýuterler we enjam simleri üçin amatly içerki simler üçin ulanylýar;

UL 3266 Sim, UL Style 3266 standartlaryna laýyk gelýän 125C we 300V temperatura we naprýa .eniýe bar.Onuň şöhlelenmesi biri-birine bagly polimer izolýasiýasy ajaýyp mehaniki, ýangyna garşylygy we elektrik aýratynlyklaryna eýedir.UL 3266 simde, şeýle hem köp sanly küýzeler, tonerler we erginler ýaly adatdan daşary ýokary himiki garşylyk bar.

Şöhleli polietilen (XLPE), pes tüsse nol halogen (LSZH), mehaniki güýç we aşgazana garşylyk gaty gowy dielektrik, ýylylyk durnuklylygy, himiki we erginlere ýokary çydamly, ozona we okislenmä çydamly, gaty çeýeligi.

2

Sargyt salgylanmasy

Elýeterli reňkler: 0-gara, 1-goňur, 2-gyzyl, 3-mämişi, 4-sary, 5-ýaşyl, 6-gök, 7-gyrmyzy, 8-çal, 9-ak, 10 - ýaşyl 11- sary
Zolak: Isleg boýunça uzyn we parallel zolaklar bar
Eltip bermek: Derrew ibermek üçin elýeterli ähli ätiýaçlyk önümler, ätiýaçlandyrylmadyk önümler üçin 8 hepdelik öňdebaryjy wagt
Paket: Talaplarda saklanýar, isleg boýunça barrel paket
Simleri gaýtadan işlemek: Kesmek, zolak we gaplamak bar

BIAN27267
3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň