Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner

UL3767 Elektron çeňňek sim, biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim

Gysga düşündiriş:

Elektron enjamlaryň içki simleri.


 • Bahalandyrylan naprýa: eniýe:30V
 • Bahalandyrylan temperatura:105 dereje
 • Standart:UL758, UL1581, CSA C22.2 NO.210
 • Dirijor:32-16AWG ýeke we dykylan gaplanan mis
 • Zolýasiýa:XLPE
 • Ameangynyň öçüriji reýtingi:Ameangyna garşylyk VW-1 ýa-da FT1
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  “Dongguan Mingxiu Electronics” UL3767 kabeli UL şahadatnamasyny aldy we biz 20 ýyl bäri galogen simleri öndürmek bilen meşgullanýarys.

  UL 3767 sim, XLPE izolýasiýa edilen sim, ýumşak dykylan, gaty ýa-da gysylan, gaplanan mis geçirijisinden öndürilýär.Bu gurluşyk birmeňzeş, çeýe, konsentrik, ýokary hilli gurluşyga mümkinçilik berýär.UL 3767 sim, yşyklandyryş enjamlary, motor we rulon gurşunlary, transformatorlar, dolandyryş panelleri, harby enjamlar, senagat gözegçiligi, kompýuterler we enjam simleri üçin amatly içerki simler üçin ulanylýar.

  2
  BIAN27255

  Sargyt salgylanmasy

  Elýeterli reňkler: 0-gara, 1-goňur, 2-gyzyl, 3-mämişi, 4-sary, 5-ýaşyl, 6-gök, 7-gyrmyzy, 8-çal, 9-ak, 10 - ýaşyl 11- sary
  Zolak: Isleg boýunça uzyn we parallel zolaklar bar
  Eltip bermek: Derrew ibermek üçin elýeterli ähli ätiýaçlyk önümler, ätiýaçlandyrylmadyk önümler üçin 8 hepdelik öňdebaryjy wagt
  Paket: Talaplarda saklanýar, isleg boýunça barrel paket
  Simleri gaýtadan işlemek: Kesmek, zolak we gaplamak bar

  Kabelleriň XLPE kabelidigini nädip barlamaly?

  Kabel ýadrosyny süpüriň we izolýasiýa gatlagyny demirlemek üçin 20 wattlyk lehim demir ulanyň.Belli bir depressiýa bolmaly däldir.Uly depressiýa bar bolsa, izolýasiýa gatlagynda ulanylýan materialyň ýa-da prosesiň kemçilikdigini aňladýar;ýa-da ýeňilräk ýakmak, adaty şertlerde ýakmak kyn bolmaly.Uzak wagtlap ýanandan soň, kabeliň izolýasiýa gatlagy henizem doly, galyň tüsse we gaharlandyryjy ys ýok we diametri ýokarlandy.Ot ýakmak aňsat bolsa, kabeliň izolýasiýa gatlagynyň pes tüsse halogen materiallaryny (polietilen ýa-da biri-birine bagly polietilen bolmagy mümkin) kesgitläp bolýar;dumanly bolsa, izolýasiýa gatlagynyň halogen saklaýan materiallardan ýasalandygyny aňladýar;Uzak wagtlap ýanandan soň izolýasiýa üstü çynlakaý ýykyldy we diametri ep-esli ýokarlanmady, bu degişli şöhlelenme kesiş prosesiniň bolmandygyny görkezýär.

  3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň